Privacy policy - GoGetSocial

Privacy
policy

Pijtjes social media management

Wie is Gogetsocial?

Gogetsocial is een handelsnaam van Klos Marketing & Communicatie met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Taagstraat 34, 8226 MB, te Lelystad. Ons KvK nummer is 50355961. We bieden diensten aan op het gebied van marketing en communicatie.

Welke informatie we verzamelen en verwerken en waarom

Contactformulier
Om je vragen, die je via deze website aan ons hebt gesteld via het contactformulier of chatformulier, te kunnen beantwoorden moeten de volgende gegevens worden ingevoerd:
– naam
– e-mailadres
– telefoonnummer (optioneel)

Download
Download je een document van onze website, dan vragen wij jou om de volgende gegevens:
– naam
– e-mailadres
– bedrijfsnaam (optioneel)
– telefoonnummer (optioneel)

Solliciteren
Ben je enthousiast over een van onze vacatures? Dan kan je solliciteren door een sollicitatieformulier in te vullen. De volgende gegevens vragen we van je:
– voornaam
– achternaam
– e-mailadres
– telefoonnummer
– curriculum vitae

Deze gegevens worden met niemand gedeeld en door de recruiter in file gehouden (bij een succesvolle sollicitatie) of vernietigd (mocht er toch geen match zijn).

Doeleinden

Het gebruik en de verwerking van je gegevens is noodzakelijk voor een goede opvolging van je vraag, contactverzoek, nieuwsbrief aanvraag en/of sollicitatie.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Gogetsocial verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Gogetsocial heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Gogetsocial worden verwerkt. Gogetsocial accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De duur is afhankelijk van het doel waarvoor we je gegevens van je hebben gekregen en eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Met welke systemen wordt gewerkt?

Excel
Op beveiligde interne (persoonlijke) schijf van recruiter, alleen de recruiter kan bij de gegevens van sollicitanten.

Loomly
In de beveiligde omgeving van Loomly is het e-mailadres bekend dat u voor gebruik doorgeeft. U kunt deze altijd wijzigen of verwijderen

Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Gogetsocial heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Jouw gegevens ontvangen we alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je de gegevens die we van je hebben vastgelegd inzien, dan kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@gogetsocial.nl. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek tot inzage.
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je verzoek tot inzage, kan je een verzoek hiertoe doen bij Gogetsocial op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek. Mochten we je verzoek afwijzen, dan geven we in ons antwoord aan waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.
Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machineleesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@gogetsocial.nl

Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Controleer daarom regelmatig hier ons privacybeleid.

Waar kan je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens, en komt je er met Gogetsocial niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Policy, stuur dan een berichtje aan info@gogetsocial.nl.