Social Media Marketing - Rol in je Strategische Marketingplan - GoGetSocial

De rol van Social Media Marketing in je Strategische Marketingplan

Social Media Marketing – Wanneer er in een organisatie over marketing wordt gesproken gaat het gesprek al gauw over social media marketing. Ondanks het feit dat social media marketing zeer effectief kan zijn voor elke organisatie is het slechts een onderdeel van een breder, overkoepelend strategisch marketingplan. Social media marketing is kansloos zonder dat strategische marketingplan. Ga je serieus aan de slag met je (social media) marketing? Doe het dan goed, start bij het begin, bij je strategische marketingplan.

Hoe een social mediaplan aansluit bij een strategisch marketingplan

Elk succesvol bedrijf heeft een goed uitgewerkt strategisch marketingplan nodig om de juiste doelgroep te bereiken en de gewenste doelstellingen te behalen. Binnen dat overkoepelende marketingplan is er een punt waarop social media marketing een rol kan gaan spelen.

In dit artikel bespreken we kort de onderdelen van een strategisch marketingplan, de plaats van social media marketing in een strategisch marketingplan, waarom daarvoor gekozen kan worden en daarnaast gaan we in op het belang van het opstellen van een apart social media plan en de onderdelen hiervan.

Onderdelen van een strategisch marketingplan

Een strategisch marketingplan bestaat uit verschillende onderdelen die samen bepalen hoe marketing gaat bijdragen om de business doelstellingen van een bedrijf te bereiken. Deze onderdelen kunnen onder andere bestaan uit:

 • Analyse van de eigen organisatie: bijvoorbeeld de huidige strategie, de financiële situatie, organisatiecultuur, bedrijfscultuur, interne processen, kennis en ervaring binnen de organisatie.
 • Marktanalyse: bijvoorbeeld het identificeren van de doelmarkt, concurrenten en trends in de branche.
 • Doelstellingen: het vaststellen van meetbare doelen die het bedrijf wil bereiken.
 • Positionering: het bepalen van een unieke positie in de markt en het creëren van een waardepropositie.
 • Doelgroep: het definiëren van de ideale klant en het begrijpen van hun behoeften en wensen.
 • SWOT: het identificeren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je organisatie
 • Confrontatiematrix: sterktes en zwaktes worden tegenover kansen en bedreigingen gezet. Hiermee is het mogelijk om tot een strategie te komen.
 • Marketingstrategie: Het plannen van de algemene aanpak en de kanalen (middelenmix) die worden gebruikt om de doelstellingen te bereiken.
 • Tactiek: het implementatieplan: hoe worden doelstellingen bereikt met de gekozen strategische opties. Hoe wordt de strategie in de praktijk geïmplementeerd.

Het marketingplan moet een duidelijk beeld geven van hoe een bedrijf zich wil positioneren en hoe het de markt wil benaderen.

Integratie van social media marketing in een strategisch marketingplan

Wat is de plaats van social media marketing in een strategisch marketingplan? Social media marketing maakt deel uit van de middelenmix van dit strategische marketingplan. Dit zijn de gekozen middelen die worden ingezet om de marketingdoelstellingen te bereiken. Deze worden bepaald in het onderdeel Strategie.

Waarom de keuze voor social media marketing in een strategisch marketingplan?

Organisaties kiezen steeds vaker voor social media als middel binnen hun marketingstrategie omdat het talloze voordelen biedt. Het stelt organisaties in staat om direct met hun doelgroep te communiceren, naambekendheid en merkbetrokkenheid te vergroten, de waardepropositie onder de aandacht te brengen, nieuwe leads te genereren, de merkreputatie te verbeteren et cetera.

Bedrijfsdoelstellingen, marketingdoelstellingen en doelgroep

Het maken van de keuze voor social media als middel moet altijd een gevolg zijn van een analyse van bedrijfsdoelstellingen, marketingdoelstellingen, doelgroep en SWOT. Bijvoorbeeld: als de doelstellingen van een organisatie onder andere inhouden dat er meer of betere interactie met klanten moet zijn, dan kan social media een uitstekend middel zijn om deze doelstelling te bereiken.

De onderdelen van een social media marketing plan

Nadat de keuze voor social media gemaakt is binnen het strategische marketingplan, is het noodzakelijk om een apart social media plan op te stellen. Dit plan helpt bij het structureren en organiseren van de social media activiteiten binnen een organisatie. Een social media marketing plan bestaat uit:

 • Doelstellingen; de doelstellingen van een social media marketing plan komen voort uit de doelstellingen van het overkoepelende strategische marketingplan. Maak ze SMART
 • KPI’s; waarmee ga je het behalen van doelstellingen meten?
 • Doelgroep en Persona; wie zijn de mensen die je wilt bereiken? Stel een standaard profiel, een persona, op.
 • Concurrentie; wie zijn het, wat doen zij goed?
 • Contentstrategie; met welk type content ga je doelstellingen bereiken op welke platformen? Waar moet die content aan voldoen?
 • Redactiekalender; wanneer wordt er content gedeeld, op welke kanalen, wie is er verantwoordelijk voor wat?
 • Advertentiestrategie; is adverteren nodig voor het bereiken van je doelstellingen? Welke boodschap laat je dan zien? En waarom?
 • Monitoring; meten is weten. Je hebt kpi’s opgesteld aan de hand waarvan je nu kunt zien hoe het gaat.
 • Rapportage; maak een overzichtelijke rapportage van de belangrijkste gegevens, waaronder de kpi’s. Laat hiermee aan belangrijke stakeholders zien hoe social media marketing bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

Conclusie

Social media marketing kan een waardevol middel zijn in de marketing van een organisatie. Het staat echter niet op zichzelf, maar is onderdeel van een breder strategisch marketingplan. Zonder bedrijfsdoelstellingen en daaruit voortkomende strategische marketingdoelstellingen kunnen er ook geen social media marketingdoelstellingen als onderdeel van een effectief social media marketingplan worden opgesteld. Wil je social media marketing voor je laten werken, begin dan bij het begin.

Social Media Hulp voor Bedrijven

We hopen dat je door het lezen van dit artikel je wijzer bent geworden over de rol van social media marketing binnen een overkoepelend strategisch marketingplan van je bedrijf. Met behulp van dit inzicht kun je je marketingstrategie versterken en je bedrijf laten groeien.

En heb je vragen of heb hulp nodig, neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier. We helpen je graag bij het ontwikkelen van een (social media) marketingplan voor jouw organisatie. Je social media uitbesteden kan natuurlijk ook. Jouw social media succes begint hier! 👇🏼

GoGetSocial Blog

Instagram Threads on screen mobile phone